Zespół Szkół w Librantowej

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

Pielęgnujemy tradycję

Pielęgnujemy tradycję

Pamiętamy o przeszłości. Oddajemy hołd bohaterom w trakcie uroczystości rocznicowych.

Rozwijamy talenty

Rozwijamy talenty

Na kołach zainteresowań i realizując różne projekty, możesz rozwijać swoje pasje.

  • Logo szkoły
  • Pielęgnujemy tradycję
  • Rozwijamy talenty

Historia szkoły

Ta mała wioska, bo licząca pod koniec XVIII stulecia 160 mieszkańców posiada swą kulturę. Krzewicielem kultury w Librantowej w przeszłości była szkoła Podstawowa istniejąca od drugiej połowy XIX. W 1875r. staraniem nauczyciela Józefa Pietrusińskiego i wójta wioski Jana Bieńka wybudowano drewniany budynek szkolny, w którym kontynuowano nauczanie dzieci. Był to dwuizbowy dom z kuchnią i małym ganeczkiem . Jedna izba służyła za pokój nauczyciela, druga była klasą do uczenia.

W latach 1924-1930 nauczycielka pani Augustyna Trembecka prowadziła kursy oświatowe, uczyła analfabetów pisania i czytania. Uczyła także uprawy ziemi. Dla dziewcząt i kobiet prowadzono ważne i potrzebne kursy kroju, szycia i gotowania. Było to w tym czasie ważne i bardzo potrzebne, szczególnie dla kobiet wiejskich. Na szeroką skalę prowadziła pani Trembecka czytelnictwo w wiosce.

W latach 30-tych XX stulecia nauczycielka pani Karolina Kadulska prowadziła mały teatr w Librantowej, chór czterogłosowy, który śpiewał na imprezach szkolnych, w kościele na uroczystościach narodowych, także w sąsiednich miejscowościach. Ta pionierska działalność szkoły upowszechniała wiedzę, oświatę, krzewiła kulturę.

W latach 1940-1944 (lata okupacji hitlerowskiej) Szkoła w Librantowej prowadziła wspaniałą działalność charytatywną przez tzw. „Kuchnię ludów” dożywiającą biedne dzieci i dorosłych. To lata wojny i głodu. "Kuchnia ludowa” dożywiała około 50 osób. Była przetrwaniem dla wielu z okolicy Nowego Sącza. Mgr Ryszard Lessing kierownik szkoły w tym czasie prowadził nauczanie języka niemieckiego dla dzieci i starszych. Zorganizował kółko Rolnicze uczące rolników lepszej uprawy ziemi.

I dzisiaj szkoła przez swoją działalność, przez działalność nauczycieli pod przewodnictwem Dyrektora Szkoły Pana mgr Jarosława Roli upowszechnia wiedzę na terenie wioski Librantowa. Obecnie Zespół Szkół w Librantowej jest jedną z szesnastu placówek oświatowych na terenie Gminy Chełmiec.

szk1szk2

 

 

Jesteś tutaj: Home O szkole